Tjänster

  1. Homepage
  2. Tjänster

Specialister på marknära projekt

Vi har mycket erfaren personal och vi som startat Grundfab har varit i entreprenörer i branschen i över 20 år vardera. Med oss får du en trygg och kompetent partner för grundläggning och andra marknära projekt. Vi har en maskinpark som vi själva äger. Det gör att vi kan vara mycket snabba med att få till en entreprenad när vi väl får jobbet. Vi tar på oss lagom med arbete och planerar arbetet noga.
Tjänster

Vi är en grundbyggare i mångt och mycket. Det mesta handlar om att utföra grundläggning i många olika skepnader.

Tjänster

Vi bygger attefallshus med källare , tillbyggnader till hus med källare och inte minst sutteränghus.

Tjänster

Vi har all utrustning för att bygga pool. Vi kan hjälpa till med de flesta poolerna men framförallt Tjällden poolen har vi fallit för. Den tror vi har en god framtid och den kommer vi fortsätta att aktivt jobba med.

Tjänster

Många anläggningsprojekt handlar om att jämna till en yta eller tomt. Det inbegriper inte minst det vi kallar för terasseringar där man exempelvis skapar plana ytor på en sutterängtomt så man kan lägga grunder på en plan yta.

Trädgårdanläggning, anläggning stensättningar, murar.

Vi dränerar om hus.

Utför snöröjningar.

Våra styrkor

Detta är våra styrkor

Erfarenhet av marknära projekt
Kundnöjdhet
Prisnivå - vi är inte dyra och inte heller billigast